სცენარების მართვა

სცენარი არის ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება ლოგიკურად გააერთიანოს რამდენიმე კითხვა მათი კონტექსტის მიხედვით.

სცენარი შეიძლება იყოს ტექსტის ან/და აუდიო ფაილის სახით.

იმისათვის, რომ კითხვებს გააჩნდეთ სცენარი, ჯერ საჭიროა მისი დამატება კატეგორიიდან Scenarios:

  1. აირჩიეთ სასურველი კითხვის ბანკი

  2. აირჩიეთ Scenarios

  3. დაამატეთ სცენარი

ამის შემდეგ სცენარი მზად არის კითხვებში გამოსაყენებლად:

  1. აირჩიეთ სასურველი კითხვა

  2. გადადით რედაქტირების რეჟიმში

  3. აირჩიეთ სცენარი და შეინახეთ ცვლილებები

Last updated