ტესტები

ტესტის, როგორც ობიექტის დანიშნულებაა ტესტირებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაცია გახადოს ხელმისაწვდომი სტუდენტისთვის.

ანუ, ტესტი ნიშნავს, რომ ინფორმაცია, რომელიც შევსებულია კატეგორიებში Questions და Students ერთიანდება ერთი მიზნით - სტუდენტმა შეძლოს ტესტის გავლა.

ტესტების სია

ტესტების სიის ნახვა შესაძლებელია ტესტების კატეგორიიდან. იგი ხელმისაწვდომია მთავარი მენიუდან:

ტესტის შექმნა

ტესტის შექმნა შესაძლებელია ტესტების კატეგორიიდან. ამისთვის, დააჭირეთ ღილაკს Create Test.

ტესტის შექმნასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ტესტის დამატების გვერდზე.

Last updated