ტესტის გავლა

გამოქვეყნებული ტესტების სიის ნახვა

სიაში ხელმისაწვდომი ტესტების გავლა შეუძლია სტუდენტს თუ მას აქვს შესაბამისი წვდომის კოდი.

ტესტის გავლა და შედეგების ნახვა

წვდომის კოდის შეყვანის შემდეგ სტუდენტს გაეხსნება მისთვის დაგენერირებული კითხვების სია, სადაც შეძლებს იმუშაოს ტესტზე.

ტესტის დასრულების შემდეგ კი ნახოს შედეგები.

Last updated