სტუდენტთა ჯგუფები

სტუდენტთა ჯგუფის მიზანია ლოგიკურად გააერთიანოს სტუდენტები.

სტუდენტი შეიძლება იყოს ერთზე მეტ ჯგუფში ერთდროულად.

ჯგუფების სია

სტუდენტთა ჯგუფების სია ხელმისაწვდომია სტუდენტების კატეგორიაში არსებული ღილაკით Manage Students.

სტუდენტთა ჯგუფების სანახავად:

  1. მთავარ მენიუზე აირჩიეთ Students

  2. სტუდენტების კატეგორიაში მოძებნეთ ღილაკი Manage Groups

ჯგუფის დამატება

სტუდენტთა ჯგუფის დასამატებლად ჯგუფების კატეგორიაში დააჭირეთ ღილაკს Add group და შეავსეთ საჭირო ველები.

ჯგუფის რედაქტირება

სტუდენტთა ჯგუფზე ინფორმაციის რედაქტირებისთვის ჯგუფების კატეგორიაში მონიშნეთ სასურველი ჯგუფი და ჯგუფის მენიუში აირჩიეთ ღილაკი Edit.

ჯგუფის წაშლა

სტუდენტთა ჯგუფის წასაშლელად ჯგუფების კატეგორიაში მონიშნეთ სასურველი ჯგუფი და ჯგუფების მენიუში აირჩიეთ ღილაკი Delete.

ჯგუფის წაშლისას არ იშლება მასში არსებული სტუდენტები

Last updated