სისტემის რეკომენდებული მოთხოვნები

დომენები, რომლებიც უნდა იყოს გახსნილი

იმისათვის, რომ ExamJet-მა გამართულად იმუშაოს, საჭიროა შემდეგი დომენებისთვის წვდომის დაშვება ქსელური მოწყობილობის დონეზე:

  1. examjet.net

  2. examjet.com

  3. dc.services.visualstudio.com

  4. accounts.google.com

  5. fonts.gstatic.com

  6. www.gstatic.com

ExamJet-ის ფუნქციონირებისთვის რეკომენდებული ინტერნეტ-სისწრაფე

ExamJet-ი ოპტიმიზირებულია ნელ და არასტაბილურ ინტერნეტზე. მიუხედავად ამისა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ინტერნეტის სისწრაფის მინიმალური მოთხოვნები:

Tester – 100 სტუდენტის ერთდროული გამოცდა

  • ინფორმაციის გაგზავნა - 500 kB/s

  • ინფორმაციის მიღება - 500 kB/s

სტუდენტთა ერთდროული სესიების გათვალისწინებით, საჭიროა, რომ ინტერნეტზე წვდომის სისწრაფეც შესაბამისად შეიცვალოს

Last updated