ტესტის წაშლა

ტესტის წასაშლელად მონიშნეთ სასურველი ტესტი და ტესტის მენიუში აირჩიეთ Delete.

ტესტის წაშლა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ ის არ არის გამოქვეყნებული (Published)

Last updated