ტესტის რედაქტირება

ტესტის რედაქტირებისთვის მონიშნეთ სასურველი ტესტი და ტესტის მენიუში აირჩიეთ Edit.

ტესტის რედაქტირება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ ის არ არის გამოქვეყნებული (Published)

Last updated