მენეჯერის მოდული

მენეჯერის მოდული შედგება კომპონენტებისგან, რომლებიც მთავარ მენიუზეა განლაგებული.

Last updated